Uma New Testament Bible

Philemon 1

Hebrews

Return to Index

Chapter 1

1

Owi, wori' ngkani Alata'ala mololita hi ntu'a-ta nte wiwi nabi-nabi, pai' wori' nyala ohea to napake' mpololitai-ra.

2

Aga hi tempo kamohua' Eo Kiama tohe'i, mololita-i hi kita' hante wiwi Ana' -na moto-mi. Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' langi' pai' dunia'. Pai' napakatantu ka'Ana' -na toe-imi mpai' to mpobagia hawe'ea to ria.

3

Hi'a-mi to mpopohiloi-ta kabohe tuwu' -na Alata'ala. Kehi-na pai' kabaraka' -na hibalia hante kehi pai' kabaraka' -na Alata'ala. Hi'a to mpokuasai pai' mpewili' hawe'ea to ria hante lolita-na to mobaraka'. Ka'oti-na mpobohoi' manusia' ngkai jeko' -ra, hilou-imi mohura hi mali ngka'ana Alata'ala hi Pohuraa Kamagaua' -na hi suruga.

4

Mporata-i huraa to meliu kalangko-na ngkai huraa hawe'ea mala'eka, apa' hanga' to natarima ngkai Alata'ala meliu katebila' -na ngkai hanga' to rawai' -raka mala'eka.

5

Uma hangkania Alata'ala mpololitai nau' hadua mala'eka hewa toi: Iko-mi Ana' -ku, Eo toe lau kupo'Ana' -moko." Aku' Napotuama, pai' Hi'a kupo'Ana'."

6

Pai' nto'u Alata'ala mpohubui Ana' Ulumua' -na tumai hi dunia', hewa toi lolita-na: Hawe'ea mala'eka-ku kana mponyompa Ana' -ku tohe'ei."

7

Ane Alata'ala mpotompo'wiwi mala'eka, hewa toi lolita-na: Alata'ala mpobabehi mala'eka-na jadi' pahawaa' -na to hewa ngolu' pai' to hewa jela' apu."

8

Hiaa' hi Ana' -na toei, Alata'ala mpo'uli' -ki hewa tohe'i: O Alata'ala! Iko Magau' duu' kahae-hae-na, moparenta-ko hante kanoa' -noa' -na.

9

Iko mpokono kehi to monoa' pai' mpokahuku' kehi to bengku'. Toe-mi pai' Pue' -nu Pue' Alata'ala mpobila' -ko meliu ngkai doo-doo-nu: natuai-ko hante lana tanda pebila' -na, bona mpakagoe' nono-nu."

10

Na'uli' wo'o Alata'ala mpo'uli' -ki Ana' -na: O Pue', Iko-mi to ngkai lomo' -na mpopajadi' dunia', pai' pale-nu moto-mi to mpajadi' langi'.

11

Hawe'ea toe mpai' bate mogero. Aga Iko, uma-ko mobali'. Langi' pai' dunia' jadi' hae hewa pohea,

12

nutilu' mpobaju, pai' nusampei to bo'u. Aga Iko, uma ria kabalia' -nu, pai' tuwu' -nu uma ria kahudua-na."

13

Uma-i ria Alata'ala mpololitai ba hadua mala'eka hewa to napololitai-ki Ana' -na toei, hewa tohe'i moni-na: Mohura-moko hi mali ngka'ana-ku, duu' -na kupopengkoru hawe'ea bali' -nu hi Iko."

14

Ane hawe'ea mala'eka, pahawaa' Alata'ala-ra-wadi, to napahawa' mpotulungi tauna to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

Hebrews 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Software is Available At These Sites: