King James Bible
Hebrew Concordance

Send To Printer

4441 (Malkiyah) to 4450 (Milalay)

Previous Page - 4431 (mlak) to 4440 (Malkiy'eliy)
Strong's NumberStrong's NameHebrew Text and Scripture

4441

Malkiyah

Malchiah
1 Chr 6:40, Ezr 10:25, Ezr 10:31, Neh 3:14, Neh 3:31, Neh 8:4, Neh 11:12, Jer 38:1, Jer 38:6

Malchijah
1 Chr 9:12, 1 Chr 24:9, Ezr 10:25, Neh 3:11, Neh 10:3, Neh 12:42

Melchiah
Jer 21:1

4442

Malkiy-Tsedeq

Melchizedek
Gen 14:18, Psa 110:4

4443

Malkiyram

Malchiram
1 Chr 3:18

4444

Malkiyshuwa`

Malchishua
1 Sam 31:2, 1 Chr 8:33, 1 Chr 9:39, 1 Chr 10:2

Melchishua
1 Sam 14:49

4445

Malkam

Malcham
1 Chr 8:9

Milcom
1 Ki 11:5, 1 Ki 11:33, 2 Ki 23:13

4446

mleketh

queen
Jer 7:18, Jer 44:17, Jer 44:18, Jer 44:19, Jer 44:25

4447

Moleketh

Hammoleketh
1 Chr 7:18

4448

malal

said
Gen 21:7

speak
Job 8:2

speaketh
Prov 6:13

utter
Job 33:3, Psa 106:2

4449

mlal

said
Dan 6:21

spake
Dan 7:11, Dan 7:20

speak
Dan 7:25

speaking
Dan 7:8

4450

Milalay

Milalai
Neh 12:36Next Page - 4451 (malmad) to 4460 (mammgurah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com