Rumanian Bible Cornilescu Version

Malachi 4

Matthew

Return to Index

Chapter 1

1

 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2

 Avraam a nqscut pe Isaac; Isaac a nqscut pe Iacov; Iacov a nqscut pe Iuda wi frayii lui;

3

 Iuda a nqscut pe Fares wi Zara, din Tamar; Fares a nqscut pe Esrom; Esrom a nqscut pe Aram;

4

 Aram a nqscut pe Aminadab; Aminadab a nqscut pe Naason; Naason a nqscut pe Salmon;

5

 Salmon a nqscut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nqscut pe Obed, din Rut; Obed a nqscut pe Iese;

6

 Iese a nqscut pe kmpqratul David. Kmpqratul David a nqscut pe Solomon, din vqduva lui Urie;

7

 Solomon a nqscut pe Roboam; Roboam a nqscut pe Abia; Abia a nqscut pe Asa;

8

 Asa a nqscut pe Iosafat; Iosafat a nqscut pe Ioram; Ioram a nqscut pe Ozia;

9

 Ozia a nqscut pe Ioatam; Ioatam a nqscut pe Ahaz; Ahaz a nqscut pe Ezechia;

10

 Ezechia a nqscut pe Manase; Manase a nqscut pe Amon; Amon a nqscut pe Iosia;

11

 Iosia a nqscut pe Iehonia wi frayii lui, pe vremea strqmutqrii kn Babilon.

12

 Dupq strqmutarea kn Babilon, Iehonia a nqscut pe Salatiel; Salatiel a nqscut pe Zorobabel;

13

 Zorobabel a nqscut pe Abiud; Abiud a nqscut pe Eliachim; Eliachim a nqscut pe Azor;

14

 Azor a nqscut pe Sadoc; Sadoc a nqscut pe Achim; Achim a nqscut pe Eliud;

15

 Eliud a nqscut pe Eleazar; Eleazar a nqscut pe Matan; Matan a nqscut pe Iacov;

16

 Iacov a nqscut pe Iosif, bqrbatul Mariei, din care S`a nqscut Isus, care Se cheamq Hristos.

17

 Deci, dela Avraam pknq la David, sknt patrusprezece neamuri de toate; dela David pknq la strqmutarea kn Babilon sknt patrusprezece neamuri; wi dela strqmutarea kn Babilon pknq la Hristos, sknt patrusprezece neamuri.

18

 Iar nawterea lui Isus Hristos a fost awa: Maria, mama Lui, era logoditq cu Iosif; wi knainte ca sq locuiascq ei kmpreunq, ea s`a aflat knsqrcinatq dela Duhul Sfknt.

19

 Iosif, bqrbatul ei, era un om neprihqnit, wi nu voia s`o facq de ruwine knaintea lumii; de aceea wi -a pus de gknd s`o lase pe ascuns.

20

 Dar pe cknd se gkndea el la aceste lucruri, i s`a arqtat kn vis un knger al Domnului, wi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme sq iei la tine pe Maria, nevastq-ta, cqci ce s`a zqmislit kn ea, este dela Duhul Sfknt.

21

 Ea va nawte un Fiu, wi -i vei pune numele Isus, pentru cq El va mkntui pe poporul Lui de pqcatele sale.``

22

 Toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:

23

 ,,Iatq, fecioara va fi knsqrcinatq, va nawte un fiu, wi -i vor pune numele Emanuil``, care, tklmqcit, knseamnq: ,,Dumnezeu este cu noi``.

24

 Cknd s`a trezit Iosif din somn, a fqcut cum ki poruncise kngerul Domnului; wi a luat la el pe nevastq-sa.

25

 Dar n`a cunoscut -o, pknq ce ea a nqscut un fiu. Wi el i -a pus numele Isus.

Matthew 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: