Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1

 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui! Faceyi cunoscut printre popoare isprqvile Lui!

2

 Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui!

3

 Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul!

4

 Alergayi la Domnul wi la sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui!

5

 Aduceyi-vq aminte de semnele minunate pe cari le -a fqcut, de minunile wi de judecqyile rostite de gura Lui,

6

 sqmknyq a robului Squ Avraam, copii ai lui Iacov, alewii Sqi!

7

 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecqyile Lui se aduc la kndeplinire pe tot pqmkntul.

8

 El Kwi aduce aminte totdeauna de legqmkntul Lui, de fqgqduinyele Lui fqcute pentru o mie de neamuri de om,

9

 de legqmkntul, pe care l -a kncheiat cu Avraam, wi de jurqmkntul, pe care l -a fqcut lui Issac;

10

 El l -a fqcut lege pentru Iacov, legqmknt vecinic pentru Israel,

11

 zicknd: ,,Yie kyi voi da yara Canaanului ca mowtenire, care v`a cqzut la sory.``

12

 Pe atunci ei erau puyini la numqr, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yarq;

13

 mergeau dela un neam la altul, wi de la o kmpqrqyie la un alt popor;

14

 dar n`a dat voie nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor.

15

 ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, -a zis El-wi nu faceyi rqu proorocilor Mei!``

16

 A chemat foametea asupra yqrii, wi a tqiat orice mijloc de trai.

17

 Le -a trimes knainte pe un om; Iosif a fost vkndut ca rob.

18

 I-au strkns picioarele kn lanyuri, l-au pus kn fiare,

19

 pknq la vremea cknd s`a kntkmplat ce vestise el, wi pknq cknd l -a kncercat Cuvkntul Domnului.

20

 Atunci kmpqratul a trimes sq -i scoatq lanyurile, wi stqpknitorul popoarelor l -a izbqvit.

21

 L -a pus domn peste casa lui, wi dregqtorul tuturor averilor lui,

22

 ca sq lege dupq plac pe domnitorii lui, wi sq knveye pe bqtrknii lui knyelepciunea.

23

 Atunci Israel a venit kn Egipt, wi Iacov a locuit kn yara lui Ham.

24

 Domnul a knmulyit pe poporul Squ foarte mult, wi l -a fqcut mai puternic deckt protivnicii lui.

25

 Acestora le -a schimbat inima, pknq acolo cq au urkt pe poporul Lui, wi s`au purtat miwelewte cu robii Sqi.

26

 A trimes pe robul Squ Moise, wi pe Aaron, pe care -l alesese.

27

 Prin puterea Lui, ei au fqcut semne minunate kn mijlocul lor, au fqcut minuni kn yara lui Ham.

28

 A trimes kntunerec wi a adus negura, ca sq nu fie neascultqtori la Cuvkntul Lui.

29

 Le -a prefqcut apele kn sknge, wi a fqcut sq le piarq toyi pewtii.

30

 Yara lor a forfotit de broawte, pknq kn odqile kmpqrayilor lor.

31

 El a zis, wi au venit muwte otrqvitoare, pqduchi pe tot yinutul lor.

32

 Kn loc de ploaie le -a dat grindinq, wi flqcqri de foc kn yara lor.

33

 Le -a bqtut viile wi smochinii, wi a sfqrkmat copacii din yinutul lor.

34

 El a zis, wi au venit lqcuste, lqcuste fqrq numqr,

35

 cari au mkncat toatq iarba din yarq, wi au mistuit roadele de pe ckmpiile lor.

36

 A lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara lor, toatq pkrga puterii lor.

37

 A scos pe poporul Squ cu argint wi aur, wi niciunul n`a wovqit dintre seminyiile Lui.

38

 Egiptenii s`au bucurat de plecarea lor, cqci ki apucase groaza de ei.

39

 A kntins un nor, ca sq -i acopere, wi focul, ca sq lumineze noaptea.

40

 La cererea lor, a trimes prepeliye, wi i -a sqturat cu pkne din cer.

41

 A deschis stknca, wi au curs ape, cari s-au vqrsat ca un rku kn locurile uscate.

42

 Cqci Wi -a adus aminte de Cuvkntul Lui cel sfknt, wi de robul Squ Avraam.

43

 A scos pe poporul Squ cu veselie, pe alewii Sqi kn mijlocul strigqtelor de bucurie.

44

 Le -a dat pqmknturile neamurilor, wi au pus stqpknire pe rodul muncii popoarelor,

45

 ca sq pqzeascq poruncile Lui, wi sq yinq legile Lui. Lqudayi pe Domnul!

Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: