Hungarian Bible

1st Thessalonians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 5

1

  Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

2

  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

3

  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

4

  De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

5

  Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

6

  Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.

7

  Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.

8

  Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

9

  Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

10

  A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

11

  Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.

12

  Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;

13

  És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.

14

  Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

15

  Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.

16

  Mindenkor örüljetek.

17

  Szüntelen imádkozzatok.

18

  Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

19

  A Lelket meg ne oltsátok.

20

  A prófétálást meg ne vessétek,

21

  Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

22

  Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!

23

  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24

  Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.]

25

  Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

26

  Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.

27

  Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.

28

  A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.

2nd Thessalonians 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: