Hungarian Bible

2nd Corinthians 2

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 3

1

  Elkezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek?

2

  A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember;

3

  A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

4

  Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van.

5

  Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van:

6

  A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái []legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.

7

  Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:

8

  Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata?

9

  Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata?

10

  Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt.

11

  Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad.

12

  Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk;

13

  És nem, miként Mózes, [a ki] leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.

14

  De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el;

15

  Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre.

16

  Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.

17

  Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

18

  Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

2nd Corinthians 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: