Hungarian Bible

Proverbs 14

Proverbs

Return to Index

Chapter 15

1

  Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

2

  A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.

3

  Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.

4

  A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.

5

  A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.

6

  Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.

7

  A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.

8

  Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.

9

  Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.

10

  Gonosz dorgálás [jő] arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal.

11

  A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.

12

  Nem szereti a csúfoló a feddést, [és] a bölcsekhez nem megy.

13

  A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.

14

  Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.

15

  Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma [van.]

16

  Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.

17

  Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.

18

  A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.

19

  A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.

20

  A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.

21

  A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.

22

  Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.

23

  Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó!

24

  Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.

25

  A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.

26

  Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.

27

  Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.

28

  Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.

29

  Messze [van] az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.

30

  A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.

31

  A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.

32

  A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.

33

  Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.

Proverbs 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: