Hungarian Bible

Job 40

Job

Return to Index

Chapter 41

1

  Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?

2

  Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?

3

  Vajjon járul-é elődbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?

4

  Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd őt örökös szolgádul?

5

  Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?

6

  Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?

7

  Tele rakhatod-é nyársakkal a bőrét, avagy szigonynyal a fejét?

8

  Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.

9

  Ímé, az ő reménykedése csalárd; [puszta] látása is halálra ijeszt!

10

  Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?

11

  Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!

12

  Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét.

13

  Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be?

14

  Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület [lakik!]

15

  Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva [mintegy] szorító pecséttel.

16

  Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegő se megy.

17

  Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.

18

  Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái.

19

  A szájából szövétnekek jőnek ki, [és] tüzes szikrák omlanak ki.

20

  Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből.

21

  Lehellete meggyujtja a holt szenet, és a szájából láng lövel elő.

22

  Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik.

23

  Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog.

24

  Szíve kemény, mint a kő, oly kemény, mint az alsó malomkő.

25

  Hogyha felkél, hősök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak.

26

  Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, [legyen bár] dárda, kopja vagy kelevéz.

27

  Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát.

28

  A nyíl vesszője el nem űzi őt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.

29

  Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását.

30

  Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett.

31

  Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.

32

  Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné [valaki,] a tenger megőszült.

33

  Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.

34

  Lenéz minden nagy állatot, ő a király minden ragadozó felett.

Job 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: