Hungarian Bible

Job 33

Job

Return to Index

Chapter 34

1

  És szóla Elihu, és monda:

2

  Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!

3

  Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.

4

  Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?

5

  Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.

6

  Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül!

7

  Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.

8

  És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!

9

  Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.

10

  Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!

11

  Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.

12

  Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

13

  Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?

14

  Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:

15

  Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.

16

  Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!

17

  Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?

18

  A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!

19

  A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.

20

  Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül!

21

  Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.

22

  Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;

23

  Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!

24

  Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.

25

  Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.

26

  Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.

27

  A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,

28

  Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.

29

  Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;

30

  Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.

31

  Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;

32

  A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!

33

  Avagy te szerinted fizessen-é [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!

34

  Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:

35

  Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.

36

  Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!

37

  Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.

Job 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: