Hungarian Bible

Joshua 18

Joshua

Return to Index

Chapter 19

1

  A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.

2

  És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;

3

  Haczar-Sual, Bála és Eczem;

4

  Eltolád, Bethul és Horma;

5

  Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;

6

  Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.

7

  Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;

8

  És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

9

  A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.

10

  A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.

11

  És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.

12

  Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.

13

  Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:

14

  És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.

15

  Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.

16

  Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.

17

  A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.

18

  És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:

19

  Hafaráim, Sion és Anaharath;

20

  Rabbith, Kisjon és Ébecz;

21

  Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.

22

  És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.

23

  Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

24

  A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

25

  És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;

26

  Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.

27

  Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;

28

  És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.

29

  Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;

30

  És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.

31

  Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

32

  A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.

33

  Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.

34

  Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.

35

  Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;

36

  Adáma, Ráma és Hásor;

37

  Kedes, Edrei és Én-Hásor;

38

  Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.

39

  Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

40

  A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

41

  És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

42

  Saalabbin, Ajjálon és Jithla;

43

  Élon, Timnatha és Ekrón;

44

  Eltheké, Gibbethon és Baaláth;

45

  Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;

46

  Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.

47

  De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.

48

  Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

49

  Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.

50

  Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.

51

  Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

Joshua 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: