Hungarian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1

  Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

2

  Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

3

  A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

4

  Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

5

  Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6

  Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

7

  Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

8

  Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

9

  Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

10

  Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

11

  E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

12

  És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

13

  Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

14

  Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

15

  Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.

16

  Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

17

  Khivveust, Harkeust, és Szineust.

18

  Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.

19

  Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.

20

  Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

21

  Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

22

  Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

23

  Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.

24

  Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.

25

  Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.

26

  Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.

27

  Hadórámot, Úzált és Dikláth.

28

  Obált, Abimáélt és Sébát.

29

  Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

30

  És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

31

  Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

32

  Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: